Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaftmo ftmo
2426 a2e1 500
Reposted fromcrownleys crownleys viatoniewszystko toniewszystko

August 04 2017

Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vialovesweets lovesweets

August 03 2017

0551 f3bf 500
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vialaparisienne laparisienne

August 02 2017

Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
0184 aaf0
Reposted byinsanedreamershakemelifelessbelatrixpannakiessztukamatorkaoutofmyheadCajmelalexnouveauirmavepcover-my-eyestiredeverydayBrilliantjatoniejaLiliummiejmniejcomfortablynumbpamieciodleglequeenofclouds

July 30 2017

6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
2804 a565
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
9719 96b0
Reposted fromjestemzero jestemzero viabadblood badblood

July 29 2017

3649 bba0 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove

July 28 2017

9301 6021
Reposted fromdjLangley djLangley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl