Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

April 19 2017

6337 8fc7 500
2308 832c
5359 e5b5 500

April 04 2017

7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialegilimencja legilimencja

March 19 2017

2891 ca5f 500
I WANT TO LEAVE
Reposted fromsommteck sommteck viatoniewszystko toniewszystko
2947 2cc3
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viavertheer vertheer
2325 e2d6

Can you name these cities silhouettes ?

Reposted frommyry myry viavertheer vertheer
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viauciekam uciekam

March 11 2017

2218 b5f5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaRedPenny RedPenny

February 20 2017

2087 fb14
Reposted frommisza misza viahouseofpain houseofpain
a czego potrzeba ?
-znalezienia bratniej duszy.
kogoś kto postrzega świat tak samo jak Ty.
śmieje sie z tego samego
chce tego co Ty.
— The Mentalist
Reposted fromlike-a-star like-a-star viapikkumyy pikkumyy
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viairmelin irmelin
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen vialenka024 lenka024

February 17 2017

Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk vialegilimencja legilimencja

February 16 2017

2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaczarnemajtki czarnemajtki

February 15 2017

5053 ef6e
2186 0f90 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viatiredeveryday tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl