Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

January 29 2015

January 28 2015

5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadynamite dynamite
4395 5b7f 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot viadynamite dynamite
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viadynamite dynamite
3103 2ad0

January 25 2015

Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiansha iansha
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viaiansha iansha
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viaiansha iansha

January 12 2015

4574 44b9 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromnervure nervure viaBorderlineGirl BorderlineGirl
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viaBorderlineGirl BorderlineGirl
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viaBorderlineGirl BorderlineGirl

January 05 2015

January 03 2015

6879 a429
“I never play characters that are like me because I’m a boring person. I wouldn’t want to see me in a movie.”
Reposted fromcelebs celebs viahungergames hungergames

December 31 2014

0738 2907 500
Reposted fromrol rol viaaynis aynis
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaaynis aynis
7078 d793 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaaynis aynis
7462 adbd 500
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl