Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

3649 bba0 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove

July 28 2017

9301 6021
Reposted fromdjLangley djLangley
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viatoniewszystko toniewszystko

July 27 2017

0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viatoniewszystko toniewszystko
(..) – Zostań.
Milczał. Wymownie milczał.
– Nie idź jeszcze. Proszę…
Opuszkami palców dotknął jej czoła, potem szyi.
– Zimna jesteś.
– Zawsze jestem zimna. Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz?
– Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę. (...)
— siodmepoty.com.pl
2240 0cb7
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

July 25 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacrambie crambie
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viatoniewszystko toniewszystko
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical viacrambie crambie
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven

July 24 2017

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaiansha iansha
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
5720 e636 500
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaftmo ftmo
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl