Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viatoniewszystko toniewszystko
(..) – Zostań.
Milczał. Wymownie milczał.
– Nie idź jeszcze. Proszę…
Opuszkami palców dotknął jej czoła, potem szyi.
– Zimna jesteś.
– Zawsze jestem zimna. Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz?
– Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę. (...)
— siodmepoty.com.pl
2240 0cb7
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

July 25 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacrambie crambie
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viatoniewszystko toniewszystko
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical viacrambie crambie
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven

July 24 2017

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaiansha iansha
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
5720 e636 500
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaftmo ftmo
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaMezame Mezame

May 27 2017

7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

April 19 2017

6337 8fc7 500
2308 832c

April 04 2017

7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialegilimencja legilimencja

March 19 2017

2891 ca5f 500
I WANT TO LEAVE
Reposted fromsommteck sommteck viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl